Microsoft OutLook

Na het activeren van OutLook beschikt u over de knop Email opstellen vanuit Dossier -hier met grijze pijl aangegeven.

Gebruik van deze knop leidt tot een dialoogvenster met gegevens uit het actieve dossier, die voor het opstellen van een emailbericht noodzakelijk zijn.

U kunt gebruik maken van in het dossier gevonden email-adressen -in dit geval cliënt en of wederpartij.

U kunt uiteraard ook zèlf in het emailbericht een adres invullen.

Gebruik van de OK-knop leidt tot het opstellen van een nieuw bericht.

Hiernaast is gebruik gemaakt van de knop Bouwsteen invoegen om op de plaats van de cursor (het grijs gearceerde blokje waar met een druk op F11 naar toe is gegaan) een bouwsteentekst in het bericht op te nemen.

Bouwsteenteksten zijn rtf-bestanden, die verwijzingen kunnen bevatten naar gegevens uit het dossier, die bij het gebruik van de bouwsteen zullen worden bijgewerkt.

Wanneer u optimaal gebruik wilt maken van de AdvAbc-OutLook koppeling, moet u voor het verzenden van het bericht de knop Email Opslaan & Verzenden gebruiken.

Alleen dàn kan het programma het emailbericht in de juiste dossiermap opslaan!! (Gebruik dus nièt de ook aanwezige knop Verzenden van OutLook zelf!)

De knop Email Opslaan & Verzenden leidt tot het hiernaast afgebeelde dialoogvenster. Afhankelijk van voor de zaakbehandelend advocaat vastgelegde instellingen kan de submap van het dossier eventueel worden aangepast.

Ook kunt u hier de naam waaronder u het bericht wilt terugvinden nog aanpassen.

Bij gebruik van de OK-knop (of de Enter-toets) wordt het bericht opgeslagen en verzonden.