Instanties

Het Instantie overzicht toont u een uitgebreide lijst met adressen. Deze lijst bevat o.a. Gemeente adressen, Rechtbank adressen, PI adressen enzovoort.
Elk adres heeft een Instantiesoort op basis waarvan de adressen gerubriceerd kunnen worden.

Deze adressen worden bij de installatie van AdvocatenABC standaard meegeleverd. 
Elk kantoor kan deze adressen naar eigen inzicht onderhouden, d.w.z. bewerken en aanvullen.

In uw tekstverwerker (Word) kunt het overzicht van de Instantie adressen oproepen in een dialoogvenster dat u in staat stelt één van de adressen te selecteren. Vervolgens kunt u met een enkele druk op de knop Maak lege brief een aan het actieve dossier gekoppeld document op stellen…