Dossiers

Het Dossier overzicht toont een lijst van de ingevoerde zaken. Indien in een dossier tijd is ingevoerd of bedragen zijn geschreven, vindt u deze terug in het venster onder de getoonde lijst. Het betreft hier uitsluitend gegevens die nog niet zijn verwerkt in een (concept) declaratie.

Het venster aan de rechterzijde toont alle in het betreffende dossier opgeslagen documenten.
Indien u een document selecteert en vervolgens kiest voor Open dit document wordt het document (bestand) geopend.

Wanneer u vanaf een geselecteerde dossierkaart met de knop Word naar uw tekstverwerker schakelt, krijgt u het dialoogvenster Document maken in beeld. In het linker gedeelte ziet u de beschikbare modeldocumenten; het midden deel bevat de aan het dossier verbonden relaties aan wie u snel een brief of emailbericht kunt opstellen.
Het rechter deel toont de door u als gebruiker recent  gebruikte dossiers…