Tijd schrijven

In het dossieroverzicht gebruikt u de knop Tijd om uren te schrijven. Standaard schrijft u op naam van de zgn. zaakbehandelend advocaat. U controleert de datum, en voert vervolgens een verrichtingcode èn het aantal minuten in. Wanneer u vervolgens op OK klikt, kunt u een volgende verrichting invoeren. Klikt u op Annuleren of gebruikt u de Escape-toets, dan keert u terug naar het dossieroverzicht, waar de ingevoerde verrichtingen zichtbaar worden…

Bedragen invoeren

Op vergelijkbare wijze voert u voor een dossier Bedragen in.
Het programma herkent aan de gebruikte Bedragcode of sprake is van een als verschot te declareren bedrag, of er wel of geen kantoorkosten moeten worden berekend (als dit op de dossierkaart is aangegeven), of er wel of geen btw moet worden berekend enz.

Hiernaast ziet u de tabel Bedragencodes waarin u voor uw kantoor gedétailleerd vastlegt wèlke codes mogen worden gebruikt, èn -nog belangrijker- welke effecten het gebruik van een specifieke code heeft.
Het spreekt voor zich dat u bij een wat groter kantoor nièt iedereen de bevoegdheid geeft deze codes te wijzigen of te verwijderen!

Voorschotten invoeren

Uiteraard kunt u voorschotten invoeren. Belangrijk te weten is dat voorschotten in AdvocatenABC altijd als met btw-belast bedrag worden gehanteerd.  Wanneer u m.a.w. aan een cliënt een voorschot van € 1.500,00 in rekening brengt, wordt dit door het programma “vertaald” naar € 1.293,67 (excl. btw) + € 271,67 (btw) = € 1.500,00 (incl.btw).

Bij de eventuele verrekening van het voorschot wordt het voorschot incl. btw van het eindtotaal van de te maken declaratie afgetrokken.

Overigens: verrekening van voorschotten kan uitsluitend plaatsvinden wanneer deze als betaald geboekt zijn.