Declaraties

In het Overzicht facturen ziet alle gemaakte facturen. Het rechtergedeelte van het venster toont -per geselecteerde factuur- de diverse bedragen.
Met behulp van de knop Start Word schakelt u naar uw tekstverwerker, waar u vervolgens het pdf-bestand van uw factuur maakt.

Facturen worden altijd als pdf-bestand opgeslagen in de documentmap van het betreffende dossier..

Gebruik van de knop Start Word zal de tekstverwerker activeren en daarbinnen het  gewenste dialoogvenster openen. Bij samenvatting ziet u -summier weergegeven- de inhoud van de declaratie.

Als er in het betreffende dossier reeds eerder declaraties zijn gemaakt, worden deze getoond in het deelvenster Reeds opgeslagen.

Een druk op de knop Doorgaan heeft als gevolg dat het pdf-bestand van de declaratie wordt gemaakt, opgeslagen in het dossier èn in een apart venster wordt getoond.

De afbeelding hiernaast toont de ‘opgemaakte’ declaratie.

Voor deze opmaak worden instellingen gehanteerd die met de Word-koppeling AdvAbcAddOn per advocaat kunnen worden aangepast.

Dat er -wanneer er eenmaal declaraties zijn gemaakt en verzonden, òòk herinneringen, aanmaningen en sommaties kunnen worden opgesteld -rekening houdend met de vastgelegde termijnen- spreekt voor zich.

En het zal u niet verbazen dat opmaak en teksten van deze herinneringen ook weer per advocaat kunnen worden aangepast.