Onderhanden werk

Het Overzicht onderhanden werk toont u alle lopende dossiers, waarin zich tijdregels, bedragenregels en/of voorschotregels bevinden, waarvoor nog géén conceptfactuur is gemaakt.

U kunt op dit niveau géén regels toevoegen, bewerken of verwijderen!
Wel kunt één of meer regels aanvinken en daarvan vervolgens met de knop Maak conceptfactuur een conceptfactuur maken…

Wanneer er zich in de onderhandenwerk-lijst een Voorschotregel bevindt, kunt u deze regel nièt tezamen met andere regels selecteren. Hiermee wordt bereikt dat de Voorschotdeclaratie uitsluitend en alleen de gegevens van het voorschot bevat!

Wanneer u een conceptfactuur hebt gemaakt verdwijnen de onderhanden-werk regels uit het overzicht
U vindt ze vervolgens terug in het overzicht Concept facturen