Relatie gegevens

Relatiegegevens vormen de basis van uw administratieve pakket. Hiernaast ziet u het Relatie overzicht. Dit bestaat uit diverse onderdelen: aan de bovenkant ziet u een ‘verkorte’ weergave van de gegevens van de geselecteeerde relatie. Aan de onderzijde wordt de lijst getoond van alle ingevoerde relaties.

Bij de adresgegevens ziet u dat onderscheid wordt gemaakt tussen het woonadres en het postadres.  Het postadres wordt uiteraard gebruikt voor de correspondentie – en kan dus afwijken van het woonadres. Vul daarom altijd het postadres in, óók als dit gelijk is aan het woonadres. 

Wanneer u een Relatiekaart wijzigt – of een nieuwe relatie invoert – krijgt u toegang tot alle gegevens die bij een relatie behoren. U kunt daarbij denken aan BSN, geboortedatum en -plaats enzovoort.
Sommige velden worden gevuld op basis van informatie uit andere velden: dat geldt bijvoorbeeld voor Briefaanhef en Adresregel.
Extra aandacht verdient het veld PO. Bij relaties wordt onderscheid gemaakt tussen Persoon en Organisatie. Kiest u voor Organisatie, dan kunt u -uiteraard- de naam van deze organisatie invoeren. De persoonsgegevens die u vervolgens toevoegt, worden geïnterpreteerd als horend bij de eerste contactpersoon van de organisatie. U kunt uiteraard méér contactpersonen toevoegen…

Wanneer een relatie is “gekoppeld” aan een dossier, kunt u dat direct zien in het venster Dossiers aan de rechterkant van de lijst met relaties. 
Met behulp van de knop Raadplegen kunt u desgewenst de betreffende dossiergegevens inzien.

Bij een relatie van het type Organisatie kunt u contactpersonen toevoegen. In het Relatie-overzicht ziet u hun gegevens terug in het deelvenster Contactpersonen.

Wanneer u bij het toevoegen van een nieuwe dossierkaart een organisatie als cliënt of wederpartij koppelt, kunt u vervolgens aangeven wie in dat betreffende dossier de contactpersoon is.