Concept declaraties

Het overzicht Concept facturen -of Concept declaraties- bevat de gemaakte conceptfacturen die gereed staan om te worden omgezet naar een Factuur. Op dit moment kunt u nog steeds aanpassingen maken:

  • u kunt nieuwe regels toevoegen
  • u kunt bestaande regels wijzigen
  • u kunt regels verwijderen

Wanneer u een regel verwijdert, zal deze worden teruggezet naar de onderhanden werk-regels,  en vindt u deze terug in het dossieroverzicht. Een geheel per abuis ingevoerde regel kan m.a.w. uitsluitend in het dossieroverzicht verwijderd worden. 
Hiervoor is bewust gekozen, om te verhinderen dat al te gemakkelijk een ingevoerde regel verwijderd wordt!

Het scherm hiernaast toont een conceptfactuur waarin uitsluitend een vooschot is opgenomen. Het uitvergrote deel laat zien dat het hier om een voorschot van € 1.500,00 inclusief btw gaat.

Met de knop Maak factuur zet u deze conceptfactuur om in een definitieve factuur. Op dat moment wordt ook het declaratienummer “uitgedeeld”.